Idioot

Idioot? Wie gebruikte deze woorden en dan nog wel in het journaal ook. Maar toen ik begreep waar het over ging, kon ik het alleen maar beamen.¬†Kinderombudsman Marc Dullaert had aan de bel getrokken omdat het zogenaamde ‘kinderpardon’ zorgt voor schrijnende situaties, maar waar gaat het nu eigenlijk om?
De PvdA had met de VVD toen ze samen gingen regeren afgesproken dat er een ‘pardon’zou komen voor kinderen van vluchtelingen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen, de taal goed spreken, ingeburgerd zijn en – en nu komt het – bekend waren bij het Rijk.
Staatssecretaris Teeven werd belast met de uitvoering daarvan.
In de praktijk blijkt nu dat dat er kinderen zijn die voldoen aan alle eisen behalve dat zogenaamde ‘bekend’ zijn. Deze kinderen worden zonder pardon met hun ouders uitgezet. Uitgezet naar een land dat ze niet kennen, waarvan ze de taal niet spreken en waar vaak geen school is of geen medische voorzieningen.

Natuurlijk zijn deze kinderen wel bekend. Hun ouders mogen dan illegaal in Nederland zijn, maar al deze kinderen zitten op school, bezoeken als het nodig is de dokter, zijn lid van de bibliotheek enzovoorts. Maar dat vindt de staatssecretaris niet genoeg. Nee, die kinderen moeten ook bekend zijn op het ministerie. Ben je dat dan niet, vraag ik me af, als je op school zit? De gemeente weet toch waar je woont? Maar dat geldt blijkbaar niet.

Volstrekte willekeur is het. Je kunt kinderen die hier zijn geboren niet zomaar met hun ouders over de grens zetten. Dat is schandalig, ongehoord en inderdaad idioot. En dan hoor ik die gladjanus van een Samson van de PvdA ook nog zeggen dat de staats zijn werk prima doet en dat je ergens een grens moet trekken. Over de ruggen van kinderen heen, meneer Samson? Volgens mij heeft u, net als de heer Teeven en de heer Rutte, een steen in uw borstkas zitten in plaats van een hart.

Over hoeveel kinderen hebben we het? Iets meer dan honderd?
Met hun familie? Weet u heren, dat we vorig jaar niet eens het quotum van 500 toe te laten vluchtelingen hebben gehaald?
Nee, u met uw goede hart krijgt dat niet eens voor elkaar. Andere landen vangen duizenden vluchtelingen op, maar Nederland verklaart bij voorbaat al bijna iedere vluchteling of asielzoeker tot ongewenst persoon en heeft dan de goedheid om per jaar 500 van deze mensen toe te laten. Deze groep krijgt dan opvang, onderdak maar niet veel meer.

IK vraag me steeds vaker af in wat voor land wij eigenlijk leven. Een land zonder mededogen, met alleen oog voor geld. Het menselijk aspect is bijna helemaal verdwenen in Den Haag, dat bolwerk van politiek geneuzel en gedoe.
Maar dat ook kinderen van vluchtelingen daar de dupe van worden, vind ik echt het meest idiote wat ik ook heb gehoord.

Laten we met z’n allen de kinderombudsman steunen met zijn werk om deze kinderen veilig in Nederland te laten wonen.
Dus teken ook de petitie voor een eerlijk kinderpardon. Dat kan op de website van Defense voor kinderen. Tekenen jullie allemaal mee?

www.vluchtelingenwerk.nl/kinderpardon?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=kinderpardon

Tot het volgende blog!