Ik kom in ACTIE – 25 juni 2013

Ik kom in ACTIE

Enkele maanden geleden werd ik via de website van het Wereld Natuur Fonds geattendeerd op een speciale website. Deze website heet ‘Ik kom in ACTIE’. En vandaag wil ik jullie aansporen ook hier eens rond te kijken.

Want deze website is niet zomaar een website. Nee, de naam zegt het al. Er wordt van je verwacht dat je in ACTIE komt. Niet voor jezelf maar voor onze kinderen en kleinkinderen, voor de mensen die na ons deze wereld bevolken, voor de natuur om ons heen, voor ons leefklimaat en zo kan ik nog even doorgaan.

Wordt er geld van je verwacht? Nee, dat is juist het mooie van deze website. Het mag best natuurlijk. Er zijn veel projecten die een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Maar er zijn ook heel veel acties waar het niet om geld gaat. Het gaat om een klein stukje van je tijd.
Alleen maar een heel klein stukje van je tijd.

En ik weet dat er bosjes mensen zijn die roepen dat ze echt geen tijd hebben. In deze maatschappij rent iedereen mee om er maar bij te horen en mee te doen. Gelukkig zijn er ook veel mensen die beseffen dat meedoen aan de ratrace niet altijd winst oplevert. En die wel een heel klein beetje tijd willen inzetten.

Op de pagina’s van ‘Ik kom in ACTIE’ kun je zelfs een actie opzoeken die je nog minder dan 2 minuten tijd kost. Minder dan 2 minuten? Ja heus. In 2 minuten kun je namelijk best je handtekening en mailadres onder een petitie zetten die onze regering oproept te kiezen voor meer windenergie dan nu het geval is. Of een petitie om mega-varkensstallen te verbieden.

En zo zijn er op de website honderden acties te vinden. Van ‘een muisklik helpt al tegen de honger’  tot ‘wordt vrijwilliger bij KIKA’  en ‘Stuur een berichtje naar je bank over hun duurzaam beleid’. Je kiest zelf hoeveel tijd je wilt spenderen.
Is dat 2, 5, 10, 15 minuten of is dat samen een halve dag? Het kan allemaal.
Je kunt je zelfs zo als ik heb gedaan iedere dag een mailtje laten sturen dat je nog een actie mag uitvoeren deze dag. En natuurlijk is dat aan jou om daar dan al of niet gehoor aan te geven.

Maar om de leefbaarheid van onze wereld te vergroten  vraag ik van jullie allemaal eens één keer een blik te werpen op deze site en een actie te doen. Hoe kort of hoe klein ook, het helpt. En daar gaat het tenslotte om. Ik wens je heel veel plezier op http://www.ikkominactie.nl/.
Ik ben benieuwd naar de acties die jullie uitkiezen. En uiteraard hoop ik dat jullie net als ik bijna dagelijks een leuke actie uitzoekt om uit te voeren. Zeg nou zelf, wat is nu 2 of 5 of 10 minuten van je tijd per dag?

Tot de volgende keer!