Vreemdelingen – 28 april 2013

Vreemdelingen

Gisteren vergaderde de Partij van de Arbeid in Leeuwarden. Daar kwam onder meer het akkoord tussen VVD en PvdA aan de orde om illegaliteit strafbaar te stellen. Motie 41 die opriep om illegaliteit niet strafbaar te stellen, haalde het met ruime meerderheid. Toch zegt partijleider Samson dat hij niet anders kan omdat het een afspraak is die vastligt.

Ik kon mijn oren niet geloven. Hoezo zijn illegalen strafbaar? Ze worden toch door de IND zelf op straat gezet? Is dat dan ook strafbaar? Het hele asielbeleid in Nederland moet wat mij betreft op de schop.
We hebben het namelijk wel over mensen. Mensen die vaak zo wanhopig zijn dat ze vluchten uit hun thuisland. Ze hopen hier op een beter bestaan maar ze worden gevangen gezet, achter tralies gestopt en gedegradeerd tot een iets dat hier niet hoort en wat we liefst zo snel mogelijk kwijt willen.

Ik heb een stukje tekst gevonden hierover wat ik jullie niet wil onthouden:

Ook vreemdelingen zijn broeders.

We klagen over ‘racisme’, 
vooral als vreemdelingen naast onze deur wonen.
We kunnen niet overweg
met hun taal, hun cultuur,
hun dagelijkse gewoonten.

Vreemdelingen,
die komen werken of studeren,
moeten zich thuis kunnen voelen.
Ze hebben recht op gastvrijheid en hulp.
Hun problemen van taal,
opvoeding en ontspanning
zijn groter dan je denkt.
Vreemdelingen moeten we aanvaarden,
vooral met ons hart.

Vreemdelingen
zijn voor heel veel mensen
al degenen
die niet tot hun familie-
of vriendenkring behoren,
die geen deel uitmaken
van hun partij.
Zo wonen mensen
deur naast deur
jarenlang
en blijven ‘vreemdelingen’
voor elkaar.

Alle mensen zijn mijn vrienden.

Uit ‘Bloemen van geluk moet je zelf planten’
Spreuken van de Bond zonder Naam
bewerkt door Phil Bosmans

Tot de volgende keer!