Verspilling in de zorg – 26 april 2013

Verspilling in de zorg

Al enkele jaren heb ik heel regelmatig contact met artsen, apothekers en thuiszorg. En al die tijd komen er steeds meer geluiden over de hoge kosten van de zorg.
Er zijn veel oorzaken voor deze hoge kosten en iedereen die met de zorg te maken heeft, weet ook dat de kosten de pan uitrijzen. Steeds vaker word ik ook zelf geconfronteerd met verspilling, maar ook wat de consequenties zijn van het beleid van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om deze hoge kosten de nek om te draaien. En ook daar word ik mee geconfronteerd.

Laten we eens een paar oorzaken van de hoge kosten bij de kop pakken.
In de eerste plaats komt in alle geledingen van de zorg verspilling voor. En dat kost miljoenen per jaar.
Hoe vaak gebeurt het niet dat je medicijnen krijgt voor een bepaalde periode. In een aantal gevallen blijkt dan dat het niet het juiste middel was omdat men er allergisch voor blijkt te zijn of de bijwerkingen zijn te hevig of er is een andere oorzaak waarom er mee wordt gestopt de pillen in te nemen. Het komt ook regelmatig voor dat mensen niet therapietrouw zijn en als men zich beter voelt, stopt met de inname van medicijnen. Riet Muizelaar 04 kopie

Al die medicijnen liggen er maar. De apotheek neemt ze alleen maar in ontvangst om ze te vernietigen, net als het afvaldepot van en gemeente omdat medicatie bij klein chemisch afval hoort. Terwijl er soms maar een paar van de voorgeschreven medicijnen worden gebruikt. Dit kost dus klauwen met geld.
Oplossing hiervoor is de cliënten veel minder pillen voor te schrijven en pas als blijkt dat ze goed aanslaan de hoeveelheid voor de voorgeschreven periode te verstrekken. Bovendien zijn de verpakkingen veel te groot. De fabrikanten zouden zich veel meer moeten richten op kleinere verpakkingen of verpakking per stuk. Zet er ook duidelijk op hoe de medicijnen bewaard moeten worden, zodat ze zonder meer terug kunnen naar de apotheek en hergebruikt kunnen worden. Ook medicatie die over datum is, werkt vaak nog goed. Maar hier wordt geen enkel risico genomen en dus wordt ook dat allemaal vernietigd.

Dezelfde verspilling geldt ook voor incontinentie-materiaal en verbandmiddelen en alle bijbehorende zaken zoals crèmes voor wondverzorging of doorligplekken en specialistische materialen. Er wordt zoveel tegelijk geleverd dat heel veel materiaal overblijft. De teamleidster van de thuiszorg vertelde me dat zij voor bijvoorbeeld van een cliënt die verbandmiddelen over heeft, het overgebleven materiaal in hun kantoor wordt opgeslagen en voor een nieuwe cliënt gebruiken. Hiermee omzeil je veel rompslomp van aanvragen indienen en machtigingen krijgen. Ook hiermee is dus veel voordeel te halen. Schrijf minder voor, zorg voor kleinere verpakkingen en laat weten hoe het bewaard moet worden voor het geval het weer wordt ingeleverd.

Een andere kostenpost is de hoogte van de salarissen en bonussen van leidinggevenden en managers in de zorg. Zij willen zich blijkbaar onderscheiden door qua inkomsten tegen elkaar op te bieden. Hier moet paal en perk aan gesteld worden.

De afgelopen dagen is er een zorgakkoord gesloten met een aantal werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. Hierin wordt geprobeerd om bezuinigingen door te voeren. Alleen zijn de cliënten daar wel de dupe van terwijl er naar mijn mening juist op andere gebieden veel meer winst behaald kan worden. Vorige week heb ik een interview gegeven aan een verslaggeefster van het ‘Algemeen Dagblad’ over de verspilling in de zorg. Vorige week vrijdag heeft Marco Ockhuizen me daarvoor op de foto gezet. Hiermee probeer ik de ambtenaren in Den Haag wakker te schudden en te zoeken naar andere bezuinigingsmogelijkheden zoals ik hier bijvoorbeeld heb benoemd. Ga juist praten met mensen die dagelijks te maken hebben met de zorg en precies de vinger op de zere plek kunnen leggen wat betreft terugdringen van de hoogte van onze zorgkosten.

En wat kunnen wij er verder aan doen? Blijven protesteren, blijven aandringen op kleinere verpakkingen, terugname voor overbodige medicatie en verband- en incontinentiemateriaal. En blijven aandringen over een salarisplafond voor managers in de zorg.  Blijven jullie allemaal meedoen?

Tot de volgende keer!