Privacy?

Deze keer geen blog, maar de brief die ik heb verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de manier waarop apotheken en thuiszorgorganisaties omgaan met privacy-gevoelige gegevens over mijn medicatiegebruik én dus ook dat van anderen. Ik hoop dat deze brief een duidelijk signaal afgeeft dat als je fouten met medicijnen wilt voorkomen, dat je dan er wel zorg voor moet dragen dat de basisgegevens kloppen én dat ze MET toestemming van de cliënt/patiënt beschikbaar worden gesteld.

Geachte leden van de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Sinds april 2009 heb ik Persoonlijke verzorging van Thuiszorgorganisatie Allerzorg Flevoland. Zij maken deel uit van Thuiszorgorganisatie Allerzorg Nederland waarvan het hoofdkantoor zich in Woerden bevindt.

Omdat ik chronische pijn heb die mij invalideert ben ik voor 80 tot 100 % arbeidsongeschikt verklaard en ik breng mijn dagen grotendeels in bed door. Mijn laatste werkkring was een baan als kwaliteitsmanager in de zorg. Het feit dat ik nu volledig afhankelijk ben van zorg van mijn partner én de thuiszorg heeft niettemin mijn kritische houding t.o.v. een aantal terreinen in de zorg niet aangetast. En ik wil u dan ook op de hoogte brengen van het volgende:

Sinds enkele maanden heeft Mevr. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, staatssecretaris VWS, aan apotheken de verplichting opgelegd om met enige regelmaat de thuiszorgorganisaties te voorzien van een up-to-date lijst welke medicatie een cliënt gebruikt. Noch de staatssecretaris, noch de apotheek, noch de thuiszorgorganisatie heeft mij hierover geïnformeerd en een toelichting verstrekt waarom deze verplichting is opgelegd. Ik kwam de lijst toevallig tegen toen ik mijn zorgmap doorbladerde op zoek naar de evaluatieformulieren die ik moest ondertekenen. Ik vind het getuigen van een grote onzorgvuldigheid dat de cliënten hiervan niet op de hoogte zijn gesteld, nog afgezien van het feit dat deze lijst in mijn ogen privé is en ik daar geen toestemming voor heb gegeven. Juist om te voorkomen dat al mijn gegevens door iedereen bekeken zouden kunnen worden, heb ik destijds ook nadrukkelijk gemeld dat ik niet wenste mee te werken aan het (nu door de Eerste Kamer verworpen) Elektronisch Patiëntendossier. Dat heb ik gedaan omdat ik zelf wil bepalen wie mijn gegevens wel of niet mag inzien en dat niet achteraf wens te vernemen.

Nu is mij dus gebleken dat mijn medicatiedossier zonder mijn toestemming ‘op straat’ ligt. Ik sta achter de noodzaak van een stringent medicatiebeleid t.a.v. juist en zorgvuldig gebruik om allerlei misstanden en zelfs ziekenhuisopnamen en doden te voorkomen, maar ik wil zelf kunnen bepalen aan wie ik mijn medicatieoverzicht laat zien en aan wie niet.

Wat ik echter nog veel kwalijker vind, is dat blijkt dat de lijsten die door de apotheek (in mijn geval de Kringapotheek) worden aangeleverd allerlei medicijnen bevatten die ik al lang niet meer gebruik of maar heel kort hebt gebruikt en daar allergisch voor bleek te zijn en dat de medicijnen die ik wel gebruik niet eens op de lijst staan. Ik heb me wel aangemeld voor het elektronisch medicatiedossier bij de Kringapotheek omdat het bestellen van nieuwe voorraden daardoor voor mij eenvoudiger wordt en heb aan de apotheek gevraagd waarom de niet meer gebruikte middelen op de lijst blijven staan. Het antwoord luidde dat dat een software-probleem is en dat zij daar niets aan kunnen veranderen. Ook is mij gebleken dat als ik een grote voorraad heb die ik eerst op wil maken en dus wat langer niet bestel, deze medicijnen van de lijst zijn verdwenen. Al met al zijn de lijsten van de Kring-apotheken hierdoor niet betrouwbaar. Juist daardoor kunnen fouten worden gemaakt met alle gevolgen van dien.

Ik verzoek u dan ook als lid van de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport de staatssecretaris hiervan op de hoogte te brengen en haar te vragen voortaan

– de cliënten die het betreft te informeren en eerst om toestemming te vragen;
– de apotheken aan te spreken op het leveren van correcte medicatielijsten en de daarvoor door hen gebruikte softwarepakketten zo snel mogelijk aan te passen.

Pas dan kunnen fouten worden voorkomen en durf ik erop te vertrouwen dat mijn (juiste) gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Ik zal deze  brief ook onder de aandacht brengen van de diverse nieuwsbladen en vragen hen hieraan aandacht te besteden.

Dank u voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Riet Muizelaar-Houkes

2 gedachten over “Privacy?”

  1. Vandaag de tweede officiële brief ontvangen van de Tweede Kamer der Staten Generaal. De eerste brief was een ontvangst bevestiging van mijn brief over het aangescherpte medicatiebeleid bij thuiszorgorganisaties waardoor ik in mijn zorgmap een helaas ook nog van fouten voorziene lijst van al mijn medicijnen aantrof zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven. Vandaag kreeg ik bericht dat mijn brief is behandeld en dat is besloten de staatssecretaris hierover om opheldering te vragen. Haar antwoord zal ook aan mij worden toegestuurd. Een kleine maar leuke en zeer terechte overwinning. Ook al een deemoedige apotheker op bezoek gehad die namens de maatschap van Kringapotheken in mijn woonplaats zijn excuses heeft aangeboden. Mijn brief heeft daar aardig wat stof doen opwaaien, want pas na ontvangst van mijn brief heeft men zich gerealiseerd dat er volledig aan het privacybeleid voorbij gegaan is en dat heeft hen het schaamrood naar de kaken gejaagd. Prima dat hier aandacht aan wordt besteed en héél er belangrijk dat men er zich van bewust wordt dat juist een dergelijke lijst fouten met medicatie in de hand kan werken. Ik ben erg blij hiermee. Ook gewone burgers worden dus gehoord, dat schept toch wat vertrouwen!

Reacties zijn gesloten.